Brak produktów w koszyku.

WYMIANA TOWARU:
Aby dokonać wymiany towaru należy w ciągu max 14 dni od daty otrzymania zamówienia odesłać wymieniany produkt na adres:

Bartłomiej Jurewicz

  1. Władysława Raymonta 1A lok.8

15-717 Białystok

Do koperty dołączyć kartkę z informacją na jaki produkt towar ma być wymieniony oraz 10zł na pokrycie kosztów przesyłki powrotnej.


ZWROTY
Aby dokonać zwrotu należy:

Odesłać produkt na adres:
Bartłomiej Jurewicz

  1. Władysława Raymonta 1A lok.8

15-717 Białystok

  1.  
  2. Dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. Prosimy wypełnić wg wzoru
  3. Miejscowość, data

Kupujący:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Sprzedawca:

Bartłomiej Jurewicz
UL. PIASTOWSKA 3
15-207 BIAŁYSTOK


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §6 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży …………………….………………………….………………………..……. (nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .

  1. Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę dokonać na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………………………Z poważaniem (podpis Kupującego)

  1. W przypadku zwrotu Produktu, Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych zobowiązuje się zwrócić pieniądze na podane przez Klienta konto bankowe.

 

Przewiń do góry